Johtoryhmät

Kaupunginjohtaja on asettanut kaupungin johtoryhmät, joiden keskeisenä tehtävänä on kaupunginjohtajan johdolla kehittää, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa.

Kaupunkihallinnon johtoryhmä

Kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Kaupunkikehittämisen johtoryhmä

Kokoontuu kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmä

Kokoontuu tarvittaessa.